Dự án tổ chức sự kiện đã thực hiện | Hotline 0945808877

Lên ý tưởng cho chương trình sự kiện; Đưa ra chủ đề, câu slogan; Xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện, lập checklist các hạng mục/nhân | Hotline 0945808877

Hotline: 0945808877Facebook MessengerZalo: 0945808877